JMLammertink
interim- en projectmanagement & advies

Onze dienstverlening:

Interim management:

Het (tijdelijk) invullen van een management functie bij vervanging en/of koerswijziging. Dit kan zowel op afdelingsniveau zijn als op directie niveau. We hebben ruime ervaring op het gebied van het leiden van een organisatie in beweging. Informeel, authentiek, verbindend en resultaatgericht zijn de eigenschappen die ons leiderschap typeren. 
Project management:

Het voorbereiden en/of leiden van uw project(en) op basis van een pragmatische aanpak (haalbaarheid, budget, planning, kwaliteit, veiligheid, coaching) en een gedreven resultaatgerichte uitvoering. Waar nodig  het toepassen van de geldende QHSE systematiek in alle fasen van het project (o.a. VCA, ISO, HAZOP, etc.).  
Advies e/o training:

Het adviseren en/of trainen van bedrijven, overheden op het gebied van gevaarlijke stoffen incl. veiligheidsbewustwording, (aanvragen) omgevingsvergunningen (WABO), handhavingen, etc. We hebben tevens een groot netwerk van specialisten waarin aanvullende competenties en capaciteit beschikbaar is voor meerdere werkvelden en specifieke doelgroepen.