JMLammertink
interim- en projectmanagement & advies

Rotsvast, reflecterend, pragmatisch, betrouwbaar 

Ervaring:

Uitvoerend directeur

Leider voor een team van ca 30 mensen, eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van een gespecialiseerd installatiebedrijf in de petrochemie (LPG, LNG, propaan, butaan, DME, pentaan, etc), incl. administratie, werkplaats, servicedienst, montagedienst,  inkoop, verkoop, projectmanagement, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, veiligheidsbeheersystemen, etc.


Senior projectmanager:

Senior projectmanager / export manager: verkoop en management van de grotere (inter)nationale installatie projecten. Hierbij spelen coördinatie van/met: overheden, opdrachtgevers, gebruikers, onderaannemers, keuringsinstanties, certificerende instanties en de mensen op de werkvloer een cruciale rol.


Vakspecialist

Expert op het gebied van vloeibaar (petroleum) gas installaties / ATEX , relevante wet- en regelgeving en daardoor gesprekspartner en/of adviseur van gebruikers, opdrachtgevers, overheidsinstanties en vergunningverleners.


Trainer / workshopleider:

Trainer bij het geven van trainingen en workshops op het gebied van  veiligheid, gebruik en handhaving t.a.v. vloeibaar (petroleum) gas installaties voor netwerkbeheerders, gebruikers en vergunningverleners / toezichthouders in binnenland en buitenland.